Odvození přepadové rovnice

Budeme vycházet z rovnice kontinuity: $$dQ=v \cdot dS = v \cdot b \cdot dz$$

Rychlost vypočteme ze vztahu pro výtok pod otvorem: $$v=\varphi \cdot \sqrt{2g \cdot \left (z+\frac{\alpha \cdot v_{0}^{2}}{2g} \right )}$$

Rychlostní výšku vyjádříme takto: $$h_{0d} = \frac{\alpha \cdot v_{0}^{2}}{2g}$$

Po úpravě získáme (φ = μ): $$dQ = \mu \cdot \sqrt{ 2 g\cdot \left ( z + h_0d \right ) } \cdot b \cdot dz$$

Rovnici integrujeme podle výšky z: $$Q=\mu \cdot b \cdot \sqrt{2g}\int_{0}^{h} \left ( z+h_{0d} \right )^{1/2} \cdot dz$$

Dostáváme výslednou rovnici: $$Q=\frac{2}{3} \mu \cdot b \cdot\sqrt{2g}\cdot \left (h+h_{0d} \right )^{3/2} $$

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.
Nyní na Google Play