VI. Torricelliho vzorec - řešené příklady

Příklady odpovídájí látce z fyziky nebo hydrauliky. Různá obtížnost.

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.

Nyní na Google Play

1) V hrázi je umístěn otvor o průměru 0,3 m. Otvor se náchazí 10 m pod hladinou nádrže. Výpočítejte průtok otvorem

Ukázat řešení:

Zápis
D = 1 m
h = 10 m
Q = ?

Torricellivo vzorec můžeme snadno odvodit z Bernoullivo rovnice
h1 + p1 / (ⲣ x g) + v12 / (2 x g) = h2 + p2 / (ⲣ x g) + v22 / (2 x g)
h1 = 10 m, p1 = v1 = 0, h2 = p2, v2 = ?
h1 = v22 / (2 x g)
Po úpravě:
v2 = √2 x h x g   = √2 x 10 x 9,81   = 14,01 m/s

Nyní již jen vynásobíme průřez otvoru s rychlostí
S = D2 x π / 4 = 0,302 x π / 4 = 0,0707 m2
Q = S x v = 0,0707 x 14,01 = 0,991 m3/s

Průtok z otvoru je 0,991 m3/s

2) Do válcová nádrže o průměru 4 m a s 60 m3 vody je těsně nade dnem udělán kruhový otvor o průměru 10 cm. Za jakou dlouho se nádrž vyprázdní. (tj. hladina bude ve stejné výšce jako je vrchol otvoru).

Ukázat řešení:

Zápis
V = 60 m3
Ddna = 4 m
Dotvoru = 10 cm = 0,1 m
t = ?

Odvození vzorce pro času pro výtok vyžaduje integraci
Objem nádrže je popsán funkcí f = Sdna dh
Průtok, co proteče otvorem zase q = Sotvor x v dt
Vyjdeme-li ze vztahu pro rychlost odvozený v předchozím příkladu z Bernoullivo rovnice v = √2 x h x g   dostaneme:
q = Sotvor x √2 x h x g   dt
Množství vody, co ubude v nádobě a proteče otvorem musí být v rovnováze
Sdna dh = - Sotvor x √2 x h x g   dt
Upravíme:
- (Sdna dh) / (Sotvor x √2 x h x g  ) = dt
Nyní můžeme integrovat, výšku integrujeme od h1 do h2, to samé čás s1 do s2
-Sdna / (Sotvor x √2 x g  ) x ∫h1h2 (dh / √h  ) = ∫ t1t2 dt
(Sdna x 2 x √h2  ) / (Sotvor x √2 x g  ) = t2 - t1
Po konečné úpravě dostaváme tento vztah:
t = (2 x Sdna x √h  ) / (Sotvor x √2 x g  )

Dosadíme do vztahu:
Sdna = Ddna2 x π / 4 = 42 x π / 4 = 12,566 m2
Sotvor = Dotvor2 x π / 4 = 0,12 x π / 4 = 7,853 x 10-3 m2
h = V / Sdna = 60 / 12,566 = 4,775 m
t = (2 x 12,566 x √h  ) / (7,853 x 10-3 x √2 x 9,81  ) = 1578,8 s = 26 min 19 s

Nádrže se bude prázdnin přibližně 26 min 19 s.