Výpočet průtoků otevřených koryt online

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.

Nyní na Google Play
Hydraulický sklon - lze zadávat jako prosté číslo, v procentech, nebo v promilých.

Drsnostní součinitel n - popisuje drsnost koryta. Některé orientační hodnoty naleznete v přilehlé nabídce, ale doporučiji přesnější hodnoty vyhledat k tomu určených tabulkách (např. zde).

Geometrie koryta - z nabídky je možné vybrat obdélníkové, půlkruhové, nebo lichoběžníkové (symetrické x nesymetrické) koryto.

Froudovo číslo - slouží k určení typu proudění (<1 - říční, >1 - bystřinné).

Kritická hloubka - hloubka, při které je Froudovo číslo rovné 1, mění se tedy typ proudění - nastává kritické proudění. Nemusí se vyskytovat u všech koryt.

Pokud potřebujete spočítat složené koryto z kynety a barmy, nebo nějaké obecnější koryto, využijte nově přidaným výpočet složený koryt (zde).

Sklon i:
Drsnostní součinitel n:

Vyberte geometrii koryta

Obdelníkové koryto Půlkruhové koryto
Lichoběžníkové souměrné koryto Lichoběžníkové nesouměrné koryto

Zadejte parametry

Prosím nejdřív vyberte geometrii koryta

Šířka b: m Hloubka h: m

Poloměr r: m Hloubka h: m

Šířka b: m Hloubka h: m
Sklon m: 1 : nebo Úhel α: [°]

Pokud je zadán sklon a úhel, program přednostně bere sklon.

Šířka b: m Hloubka h: m
Sklon m: 1 : nebo Úhel α: [°]
Sklon n: 1 : nebo Úhel β: [°]

Pokud je zadán sklon i úhel, program přednostně bere sklon.

Chybně zadána hodnota!

Průtok: m3/s

Froudovo číslo: - > proudění

Kritická hloubka:

Jak program pracuje

Program pracuje ve všech výpočtech s hodnotu Coriolisova čísla α = 1.

Průtok je vypočítán na základě kombinace Chézyho a Manningovy rovnice. Mocnina hydraulického poloměru (R) je konstatní a neměná (1/6). $$Q=C \cdot S \cdot \sqrt{R\cdot i} \\ C=\frac{1}{n} \cdot R^{1/6} \\ R=\frac{S}{O}$$
Q - průtok, S - obsah koryta, n - drsnostní součinitel, C - rychlostní součinitel, R - hydraulické poloměr, O - omočený obvod

Froudovo číslo je vypočítáno vzorcem: $$Fr=\sqrt{\frac{Q^2}{g} \cdot \frac{B}{S^3}}$$
Q - průtok, g - gravitační zrychlení (9.81), B - šířka hladiny, S - obsah koryta

Na základě Froudova čísla program určuje typ proudění: <0.99 --> říční; 0.99 - 1.01 --> kritické, >1.01 --> bystřinné

Kritická hloubka je počítaná Newton-Raphsonovou metodou.

Zdroje

MATTAS, Daniel. Výpočet průtoku v otevřených korytech. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2014. ISBN isbn978-80-87402-27-6. [online] [cit. 18.07.2020]. Dostupné z: https://www.vuv.cz/files/pdf/edicni_cinnost/publikace/mattas_vypocet_prutoku.pdf

Katedra hydrauliky a hydrologie - K141 [online]. Copyright ©TG [cit. 18.07.2020]. Dostupné z: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/Hya/ke_stazeni/prednasky/07_hydraulika_otevrenych_koryt.pdf

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?