Výpočet průtoků otevřených koryt online

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.

Nyní na Google Play

Tato stránka slouží k vypočtu složeného koryta, což je koryto, které se skládá z kynety a berem. Pokud potřebuješ vypočítat jednoduché koryto, doporučujeme přejít na stránku výpočetu otevřeného koryta, kde je výpočet přehlednější.

Tento výpočet jsme vytvářili tak, aby byl co nejuniverzálnější, což ale vytváří výpočet bohužel méně přehlednější. Pro orientaci je výpočet doplněn schématem.

Výpočet je jako příklad předem vyplnění, tyto hodnoty jednoduše přepiště svými hodnotami.

Program je zatím v testovacím režimu. Pokud odhalíte nějaké chyby, prosím napiště nám na email.

Sklon i:
Hloubka h m
Součinitel drsnosti rozhraní nroz

Schéma

Kyneta

Geometrie

Šířka ve dně bkyn m
Hloubka kynety hkyn m
Sklon levého svahu mk1:
Sklon pravého svahu mk2:

Hodnoty drsnostních součinitele

Levý svah kynety n3
Dno kynety n4
Pravý svah kynety n5:

Berma

Geometrie

Šířka levé bermy ve dně bber1 m
Šířka pravé bermy ve dně bber2 m
Sklon levého svahu mb1:
Sklon pravého svahu mb2:

Hodnoty drsnostních součinitele

Levý svah bermy n1
Dno levé bermy n2
Dno pravé bermy n6
Pravý svah bermy n7

Chybně zadána hodnota!

Průtok: m3/s

Froudovo číslo: - > proudění

Kritická hloubka:

Schéma profilu

Jak program pracuje

Program pracuje ve všech výpočtech s hodnotu Coriolisova čísla α = 1.

Průtok je vypočítán na základě kombinace Chézyho a Manningovy rovnice. Mocnina hydraulického poloměru (R) je konstatní a neměná (1/6). $$Q=C \cdot S \cdot \sqrt{R\cdot i} \\ C=\frac{1}{n} \cdot R^{1/6} \\ R=\frac{S}{O}$$
Q - průtok, S - obsah koryta, n - drsnostní součinitel, C - rychlostní součinitel, R - hydraulické poloměr, O - omočený obvod

Froudovo číslo je vypočítáno vzorcem: $$Fr=\sqrt{\frac{Q^2}{g} \cdot \frac{B}{S^3}}$$
Q - průtok, g - gravitační zrychlení (9.81), B - šířka hladiny, S - obsah koryta

Na základě Froudova čísla program určuje typ proudění: <0.99 --> říční; 0.99 - 1.01 --> kritické, >1.01 --> bystřinné

Kritická hloubka je počítaná Newton-Raphsonovou metodou.

Zdroje

MATTAS, Daniel. Výpočet průtoku v otevřených korytech. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2014. ISBN isbn978-80-87402-27-6. [online] [cit. 18.07.2020]. Dostupné z: https://www.vuv.cz/files/pdf/edicni_cinnost/publikace/mattas_vypocet_prutoku.pdf

Katedra hydrauliky a hydrologie - K141 [online]. Copyright ©TG [cit. 18.07.2020]. Dostupné z: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/Hya/ke_stazeni/prednasky/07_hydraulika_otevrenych_koryt.pdf

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?