VII. Otevřená koryta - řešené příklady

Příklady odpovídájí látce z fyziky nebo hydrauliky. Různá obtížnost.

Budeme rádi, pokud si stáhnete naší aplikaci pro android Hydro Výpočty z Google play.

Nyní na Google Play

1) Betonový obdélníkový kanál je ve 4 m široký a 1,5 m hluboký. Sklon kanál je 0,2%. Vypočítejte průtok kanálem. Použijte drsností součinitel roven 0,013.

Ukázat řešení:

Zápis
i = 0,2% = 0,002
a = 4 m
h = 1,5 m
Q = ?

Vypočítáme hydraulický poloměr R
Plocha koryta: S = a x b = 4 x 1,5 = 6 m2
Omočený obvod: O = a + 2 x b = 4 + 2 x 1,5 = 7 m
Hydraulický poloměr: R = S / O = 6 / 7 = 0,8571 m

Vypočítáme rychlostní součinitel C z Mannigovy rovnice
C = 1 / n x R1/6 = 1 / 0,013 x 0,85711/6 = 74,971 m

Dosadíme do Chezyho rovnice
Q = C x S x √ R x i   = = 74,971 x 6 x √ 0,8571 x 0,002   = 18,62 m3/s

Průtok kanálem je 18,62 m3/s

2) Lichoběžníkové koryto je ve dně 3 m šiřoké. Sklon levého svahu je 1:1,5 a pravého je 1:2. Výpočítej při jaké výšce hladiny dosahuje průtok korytem hodnoty 20 m3/s . Sklon kanálu je 0,03%. Počítejte s drsnostním součinitel n = 0,020.

Ukázat řešení:

Zápis
i = 0,03% = 0,0003
a = 3 m
1:m = 1:1,5
1:n = 1:2
n = 0,020
Q = 20 m3/s
h = ?

Asi nejrychlejší a nejsnažší metoda je tkz. přibližovácí metoda
Začneme např. h = 1 m, pro který spočítáme průtok

S = a x h + m x h2 / 2 + n x h2 / 2 = 3 x 1 + 1,5 x 12 / 2 + 2 x 12 / 2 = 4,75 m2
O = a + √ m2 x h2 + h2   + √ n2 x h2 + h2   = 3 + √ 1,52 x 12 + 12   + √ 22 x 12 + 12   = 7,039 m
R = S / O = 4,75 / 7,039 = 0,6748 m

C = 1 / n x R1/6 = 1 / 0,020 x 0,67481/6 = 46,827
Q = C x S x √ R x i   = = 46,827 x 4,75 x √ 0,6748 x 0,0003   = 3,16 m3/s

Vyšlo nám 3,16 m3/s, což je výrazně míň než potřebuje, proto celý proces zopakujeme pro případ h = 3 m, použijeme samé vzorce
S = 24,75 m2
O = 15,117 m2
R = 1,6372 m
C = 54,282
Q = 29,77 m3/s

Vyšlo nám 29,77 m3/s, výšku musí snížit, zkusíme h = 2,5 m
S = 18,438 m2
O = 13,097 m2
R = 1,408 m
C = 52,934
Q = 20,06 m3/s --> hodnata, kterou jsme hledali.

Výška hladiny, při kterém protéka korytem 20 m3/s je 2,5 m.