Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Vodní cesty

Vodní cesty | Mapy | Seznamy

Podrobné informace o vodních cestách v jednotlivých zemí včetně map naleznete v přehledu vodních cest Evropě.

Přehled vodních cest v Evropě

Vodní cesty

Vltavská vodní cesta

Mapy

Mapa evropských vnitrozemských vodních cest

Mapa evropských vnitrozemských vodních cest

Mapa východoevropských vodních cest

Mapa východoevropských vnitrozemských vodních cest

Seznamy

Nejdelší evropské plavební kanály - mezinárodní významu
Seznam splavných řek ve východní evropě
Seznam plavebních kanálu ve východní evropěBudeme rádi, když lajknete naší facebookovou stránou o vodních cestách.