Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Vltavská vodní cesta

Vltavská vodní cesta je z části vybudováná a z části realizováná vodní cesta v Čechách.

ÚsekTřídaDélkaStupněPřevýšení
1.Ústí - Praha
Va
62 km
8
27 m
2.Praha - Přehrada Slapy
IV.
28 km
2
35 m
Překážka: Slapská přehrada
Lodní zdvihadlo (2020)
3.Přehrada Slapy - Přehrada Orlík
I.
52 km
1
14 m
Překážka: Orlická přehrada
Lodní zdvihadlo (2020-2025)
4.Přehrada Orlík - Přehrada Hněvkovice
I.
71 km
3
25 m
5.Přehrada Hněvkovice - České Budějovice
I.
27 km
2
17 m
Celkem nyní 239 km 16 118 m
Celkem po dokončení (2020 - 2025) 240 km 17 218 m

Dolní Vltava

Dolní Vltava je úsek od ústí Vltavy do Prahy. Tento úsek je skrz Labskou vodní cestou napojen na evropskou síť vodních cest, což této vodní cestě dává mezinárodný význam. Využívaná je nejen výletními loděmi a další reakreačními plavidly, ale využívájí ji také nákladní lodě. Maximální velikost plavidla je 130 m x 11 m, což kategorii Va (CEMT).

Úsek nad Prahou tj. od soutoku Vltavy s Berounkou pod Slapskou přehradu je pozůstatek zamýšleného splavení Vltavy do Český Budějovic a dále pomocí průplavu Vltava - Dunaj do Rakouska pro nákladní lodě ze začátku minulého století. Tento projekt spojení České republiky s Dunajem byl sice zavrhnut, ale vystřídaly ho jiné: průplav Dunaj-Odra-Labe pro nákladní plavidla, který se plánuje a splavnění Vltavy do Českých Budějovic pro malá (rekreační) plavidla, který je ve výstavbě (více níže).
Tento úsek je využíván především rekreačními plavidly a výletními loděmi. Úsek spadá do kategorie IV.

Střední Vltava (v realizaci)

Úsek Vltavy mezi Slapskou přehradou a Českými Budějovicemi je sice z naprosté většiny splavný, ale rozdělují ho tři nepřekonatelné překážky - přehrada Slapy, přehrada Orlík a nesplavný úsek nad Týnem nad Vltavou, kde je potřeba vybudovat plavební komoru na Hněvkovickém jezu.
Projekt Splavnění Vltavy do Českých Budějovic pro rekreační plavidla tyto překážky odstraní. Celá Střední Vltava bude splavněná pro plavidla o max. výtlaku 300 tun, tj. max. délka 44 m. Plavební hloubka bude 1,6 m.

Přehrada Slapy - Přehrada Orlík
Vodní cesta se nachází na Slapské nádrži a na nádrži Kamýk (Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou). Tento 54 km úsek je izolovaný z obou stran vysokými přehradami (na Orlíku sice funguje lodní výtah, ale jen pro malé lodě do výtlaku 3,5 t a na Slapech se malé lodě převážejí na traktorech). Slapská přehrada je dnes největší překážkou splavnění.
Projekt Splavnění Vltavy do Českých Budějovic počítá s vybudování lodního zvihadla Slapy (více o zvihadle a virtulazace v odkazu).
Přehrada Orlík se překoná taktéž lodním výtahem (většina stavebních prací (konstrukce) byla již dokončena při stavbě přehrady).

Přehrada Orlík - Týn nad Vltavou
Tento úsek se nachází celý na Orlické nádrži (VD Kořensko - jedná se o zátopný jez, který se zatopí při max. vzdutí Orlické nádrže a pohltí ho. Jez je vybaven plavební komorou.).
Tento úsek je také zcela izolovaný, z jedné strany již zmíněná Orlická přehrada a z druhé nesplavný úsek (je nutná prohrábka dna) a Hněvkovický jez, kde je potřeba vybudovat plavební komoru (již ve výstavbě) (ZDE - reportáž od ČT k stavbě plavební komory).
Tento úsek je již splavný - v červnu 2017 byla dokončená plavební komora u Hněvkovického jezu.

Přehrada Hněvkovice - České Budějovice
Stavba tohoto úseku probíhala v letech 2008 - 2013 - jedná se tedy o nejnovější a nejmodernější vodní cestu v ČR.

Projekt zahrnoval:
1) Zajištění plavební hloubky na celém úseku
2) Vybudování koncové přistavistě v Českých Budějovicích (Lannova loděnice o délce 60 m)
3) Modernizace a vybudování plavební komory na jezu u Českého Vrbného
4) Ochranný přístav České Vrbné
5) Přístav Hluboká nad Vltavou
6) Modernizace a vybudování plavební komory Hluboká nad Vltavou
7) Vybavení plavební komory Hněvkovice

Více o projektu a fotografie z realizace (ŘVCČR)

Plánované dokončení
Lodní zdvihadlo Slapy (2020)
Lodní Zdvihadlo Orlík (2020 - 2025)

Mapa Vltavské vodní cesty

Zvětšit mapu

Dokument,který popisuje projekt Splavnění Vltavy do Český Budějovic z roku 2011
(Dnes je již tento projekt z části realizovaný)

Dokument o Vltavské vodní cestě z roku 1987
(sice ne příliš aktualní, ale i tak stojí za slednutí)

Fotogalerie

Vltava v Praze Vltava v Praze Radotínský přístav Hněvkovická plavební komora Konečné přístaviště v Českých Budějovicích Konečné přístaviště v Českých Budějovicích
Konečné přístaviště v Českých Budějovicích

Plavební stupně na Vltavě

NázevÚsekFotoUvedení do provozuPlavební komory
Hořín
1.
1905
137,5x11,5 m, 73x11,5 m
Miřejovice
1.
1903
215x11,5 m
Dolany
1.
1901
192x11,5 m
Podbaba - Trója
1.
1902
135x11,5 m, 66x11,5 m
Štvanice
1.
1912
170x11,5 m, 105x11,5 m
Smíchov
1.
1,2,3
1912
175x11,5 m, 55x11,5 m
Modřany
1.
1,2,3
1988
195x11,5 m
Vrané
2.
1,2,3
1936
134x12 m, 85x12 m
Štěchovice
2.
1,2,3
1945
118x12 m
Slapy
X
1
Planované
45x6 m
Kamýk
3.
1
1963
35x6,5 m
Orlík
X
1,2,3
1975*
8,5x2,6 m
Kořensko
4.
1991
45x6 m
Hněvkovice (jez)
4-5.
2017*
45x6 m
Hněvkovice (přehrada)
5.
1,2,3
1991
45x6 m
Hluboká
5.
2012*
45x6 m
České Vrbné
5.
2011*
45x6 m
Celkem
21

*Dokončení plavební komory/výtahu

Zdroje:
Přístav Hluboká
Ředitelství vodní cest v ČR


Vltava
Délka
234 km
Splavnění
52%
Stupně
14
Převýšení
101 m
Země
Česko

Vltavská kaskáda

Vodní cesty v Evropě
(mapa)

Seznam vodních elektráren
na Vltavě