Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Přehrada Slapy

Galerie | Technické údaje | Video | Mapa

Popis

Vodní Slapy je jedna z největších přehrada v České republice. Nachází se necelých 30 km jižně od Prahy nad již zaniklými Svatojánskýcmi proudy,která Štěchovická přehrada pod Slapami zatopila. Slapská přehrada je třetí stupeň Vltavské kaskády.

Vodní dílo Slapy se začalo projektovat už za První republiky, ale realizaci zbrzdila 2.Světová válka. Teprve v červenci roku 1949 začaly přípravné práce tím, že začal být ražen obloukový tunel pro převedení vltavské vody od budoucího staveniště. Tunel je 360 m dlouhý a v horní vodě byl před napuštěním nádrže uzavřen třistatunovým železobetonovým uzávěrem. V únoru v roku 1951 byla svedena vltavská voda právě tímto tunelem. Po schválení projektu v roce 1952 byla zahájena samotná výstavba VD. Už v roce 1954 bylo možno zahájení napuštění vodní nádrže. Díky povodni, která nečekaně přišla byla nádrž za několik dnů napuštěna. První zkoušky Kaplanovy turbíny byla provedena v říjnu roku 1954, ale do trvalého provozu byly vodní turbíny uvedeni postupně: TG3 6. října, TG1 16.listopadu a TG2 27.listopadu roku 1955. Výstavba vodního díla Slapy byla ukončena v roce 1957.

Přehrada Slapy je nad základem 67,5 m vysoká (60 m nad dnem) a v koruně 260 m dlouhá.Hráz je přímá,betonová a tižná. Na celé těleso hráze bylo zapotřebí 374 320 m3 betonu.
Na hrázi se nacházejí čtyři korunové přelivy o šířce 15 m, které jsou hrazeny pohyblivým segmentovým uzávěrem o hradící výšce 8 m. Celkem korunové přepady dokáží převíst až 3000 m3 vody za sekundu. Po stranách dolní části hráze jsou umístěny dvě spodní výpustě o průměru 4 m a o kapacitě 195 m3/s a 170 m3/s. Průměrný průtok Slapskou přehradou je 84,7 m3/s. Na stoletý průtok, který je 2 503 m3/s není přehrada nějak zvyklá, za svou více něž padesátileté historii ho zažila jen jednou a to při katastrofálních povodích v roce 2002, kdy tu průtok dosahoval 3 100 m3/s, ale vodní dílo Slapy to přežilo bez větších potíží.

Vodní elektrárna, která se nezvykle nachází v tělesu hrázi byla vybavena třemi Kaplanovými turbínami o výkonu 144 MW. Turbína typu Kaplan (typ 6 K 40) vážící 42 tun je vyrobena v závodech ČKD Blansko a roztáčí jí osm lopat. Potřebních 100 m3/s vody pro tuto jednu turbínu přivádí ocelové potrubí o průměru 5 m. Voda se ,,sklidňuje" ve vývaru pod hrází, který je 5 m hluboký a 95 m dlouhý.
Průměrná výroba za posledních deset let je 320 GWh za rok. V první několika letech byla vodní elektrárna schopna zásobovat elektrickou energií přes 5% tehdejšího Československa. Vodní elektrárna byla v letech 2010 - 2011 podrobena rozsáhlé modernizaci, která zapříčila nárůst výroby elektrické energie asi o 10 Gwh za rok.

Přehrada Slapy zadržuje 269,3 mil.m3 a vytváří 44 kilometrovou přehradní nádrž, která dosahuje až k obci Kamýk nad Vltavou, kde se pak nachází další stupeň Vltavské kaskády - Kamýk.
Nádrž díky čistější a teplejší vodě než například nedaleký Orlík a dobré dostupnosti z Prahy je hojně využívána k rekreaci.

Už při výstavbě VD Slapy se myslelo na plavební zařízení pro lodě do 300 t. Proto byl v hrázi vybudován průchod hrází a část plavební komory v horní vodě, ale na lodní zdvihadlo nezbyly finance, a tak projet nebyl nikdy realizován,i když vzniklo velké množství technických řešení. Pro přepravu malých plavidel do výtlaku 4 t se zatím používá speciální vlek, který je tažen traktorem.

V posledních letech se ale projekt lodního zdvihadla oprašuje. Bylo vypracováno sedm různých variant lodního zdvihadla.

I. - Šachtové svislé lodní zdvihadlo (využití obloukového tunelu)
II.- Šachtová svislá plavební komora (využití obloukového tunelu)
III. - Šikmé příčné lodní zdvihadlo na pravém břehu
IV. - Šikmé podélné lodní zdvihadlo na pravém břehu
V. - Šikmé příčné lodní zdvihadlo na levém břehu
VI. - Šikmé podélné lodní zdvihadlo na levém břehu
VII. - Dále používat převážení plavidel na vlecích

VariantaDoba proplaveníVodaElektřina
I.
33,5 min
300 m3
125 kWh
II.
41,5 min.
5 390 m3
60 kWh
III.
51,5 min.
611 m3
125 kWh

Za vyhovující a reálné byli vyhodnoceni I.,II. a III. varianta. Ze všech tří variant byla vybrána třetí.
Doba výstavby bude přibližně trvat 30 měsíců (2,5 roku) a vyžádá si 2,1 miliardy Kč. Výstavba měla původně probíhat v letech 2010 - 2013, ale pravděpodobně proběhne až v letech 2018 - 2020.

Lodní zdvihadlo se bude skládat ze plavební komory v horní vodě, proplavný tunelu, horní a dolní stanice zdvihadla a samotné zdvihadlo pro lodě do výtlaku 300 tun, s délkou 45 m,s šířkou 6 m a s ponorem 2,2 m.
Šikmé příčné zdymadlo bude využívat stávající část plavební komory. Plavební komora bude u vjezdu v horní vodě 6 m široká a bude se rozšiřovat až na 14 m,minimální hloubka nad záporníkem bude 3 m. Maximální spád plavební komory bude 2,5 m, plnění bude přímé. Horní vrata budou spěrná o šířce 6 m a dolní budou tabulové o šířce 14 m.
Tunel bude mít podjezdnou výšku 5,45 m a bude sloužit jako výhybna protijedoucích plavidel.
Samotné lodní zdvihadlo se bude skládat ze dvou ocelových rovnobřezných drah, na kterých budou připevnění celkem čtyři kolejnice, po kterých bude jezdit vana o užitných rozměrech 45 m x 6 m x 2,7 m. Vana bude opatřena tabulovými vratami na obou stranách. Vanou budou pohybovat dvě protizávaží umístěné ve dvou šachtách o průměru 6 m a o hloubce 60 m.
Na provoz lodního zdvihadla Slapy budou dohlížet a řídit dva pracevníci ve velíně, který bude umístěn nad strojovnou.

Galerie

Celkový pohled na Slapskou přehradu Přehrada Slapy Koruna Slapské přehrady Návodní líc hráze Korunní přelivy Detail koruního přelivu se čtyřmi rozrážeči
Vyřazená Kaplanova turbína z vodní elekrárny Slapy u Štěchovické přehrady Nedokončené zdvihadlo Slapy - Čast plavební komory v horní vodě Průchod hrází pro zdvihadlo Slapy Vodní nádrž Slapy Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s
Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s Přehrada Slapy během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s Koryto pod přehradou během povodních v června 2013 (průtok: 2 050 m<sup>3</sup>/s

Technické údaje

Hydrologické údajeSlapy
Vodní tok
Vltava
Plocha povodí
12 952 km2
Průměrný průtok
84,7 m3/s
Aktuální průtok
ZDE
Stoletý průtok
2 250 m3/s
Historicky nejvýšší
3 100 m3/s (14.8.2002)

PřehradaSlapy
Rok uvedený do provozu
1957
Výška hráze (nad základem)
67,5 m
Délka hráze
260 m
Šířka hráze
26,2 m

Vodní nádržSlapy
Rozloha
1 162 ha
Objem
269,3 mil.m3
Průměrná hloubka
23,1 m
Maximální hloubka
53 m

Vodní elektrárnaSlapy
Výkon
144 MW
Roční výroba (průměr mezi roky 2002-10)
320,68 Gwh
Provozovatel
Skupina ČEZ
Turbíny
3 x Kaplan
Hltnost turbíny
3 x 100 m3/s
Průměr oběžného kolo
3 700 mm
Spád
56 - 27 m
Otáčky
230,8 ot./min

Lodní zdvihadloSlapy (plánované)
Třída (vodní cesty)
I.
Max.nosnost plavidla
300 t
Délka
45 m
Šířka
6 m

Video

MapaČeská Republika, Středočeský kraj, okres: Praha Západ
Zvětšit mapu

Zdroj technických parametrů:
Povodní Vltavy
Skupina ČEZ
Oznámení záměru o vybudování lodního zdvihadla Slapy (5442 kB)

Nejrozlehlejší
nádrže v ČR
Celý seznam
Přehrada,jezRozloha
5.Nechranice
1338 ha
6.Slapy
1162 ha
7.Věstonice
1033 ha

Nejobjemnější
nádrže v ČR
Celý seznam
Přehrada,jezObjem
4.Nechranice
287,56 mil.m3
5.Slapy
269,3 mil.m3
6.Slezká Harta
218,74 mil.m3

Nejvýkonnější vodní
elektrárny v ČR
Celý seznam
ElektrárnaVýkon
3.Orlík
364 MW
4.Slapy
144 MW
5.Lipno
120 MW

Více
Vltavská kaskáda

Seznam vodních elektráren na Vltavě

Další

PVE Štěchovice
PVE Štěchovice

Přehrada Vrané
Přehrada Vrané

Přehrada Orlík
Přehrada Orlík

Přehrada Lipno
Přehrada Lipno

Modřanský jez
Modřanský jez

Přehrada Frauenau
Přehrada Frauenau

Vodní elektrárna Vydra
Vodní eletrárna Vydra