Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

free counters

Vodní elektrárny v ČR

Na stránce se pracuje

Mapa všech vodních elektáren v ČR

PovodíPlocha ČRPočet VERoční výroba
(odhad)
VýkonPodíl
Povodí Labe
63,3%
990
1 945 GWh
978,1 MW
91,5%*
Povodí Moravy (Dunaje)
27,5%
260
165 GWh
67,8 MW
6,3%*
Povodí Odry
9,2%
146
80 GWh
23,3 MW
2,2%*
Celkem bez PVE 100% 1 396 2 185,4 GWh** 1 069,2 MW 47,6%
PVE
-
3
780 GWh**
1 175 MW
52,4%
Celkem 100% 1 399 2 965,4 GWh 2 244 MW 100%

*podíl z ,,celkem bez PVE"
** průměr mezi lety 2007 - 2016

Zdroj technických parametrů:
Vlastní výpočty (proto jen orietační hodnoty) pomocí dat z:
Licence ERU
Seznam ostatních OZE - eru.cz
ERU Výroční zpráva - 2016

Legendy
Vodní elektrárna na přehradě
Vodní elektrárna na jezu
Vodní elektrárna na rybníku / jezeru
Přečerpávací elektrárna
Jiné (vodojemy,úpravny vod apd.)