Řešené příklady

I. hydrostatický tlak
II. Archimédův zákon
III. Pascalův zákon
IV. rovnice kontinuity
V. Bernoullivo rovnice
VI. Torricelliho vzorec
VIII. Otevřená koryta

Online výpočty

Beroullivo rovnice, rovnice kontinuity
Otevřená koryta

email: info@tv-adams.wz.cz