Úvod

Státy

Vodní díla

Vodní cesty

MVE

Seznamy

Mapy

Seznam vodních elektráren na Dyji

Dyje -- > Morava -- > Dunaj

Seznam | Mapa

Popis

Dyje má dvě zdrojnice - Rakousku Dyji a Moravskou Dyji. Dyje je největší přítok Moravy.

Na Dyji včetně Moravské Dyje pracuje 15 vodních elektráren. Na Dyji je postaveno 5 přehrada (z toho 3 jsou součástí vodního díla Nové Mlýny.
Největší vodní elektrárnou na Dyji je vodní elektrárna přehrada Vranov. Hlavně díky ní je Dyje řeka s nejvyšším instalovaný výkon vodní elektráren v povodí řeky Moravy.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Břeclav 450 kW ? 5
MVE Bulhary 720 kW 2,889 GWh 2
MVE Přehrada Nové Mlýny
MVE Nové Mlýny
2 410 kW 9,894 GWh 2
MVE Jaroslavice 37 kW ? 1
MVE Micmanice 45 kW ? 1
MVE Tasovice 22 kW ? 1
MVE Bohumilice 30 kW ? 1
MVE Starý Šaldorf 160 kW 0,408 GWh 1
MVE Louka - Znojmo 30 kW 0,189 GWh 1
MVE Přehrada Znojmo 1 620 kW 4,239 GWh 2xKaplan
MVE Vranov nad Dyjí 44 kW ? 2
MVE Přehrada Vranov 1 125 kW 3,364 GWh 1xFrancis
VE Přehrada Vranov 18 900 kW 25,357 GWh 3xFrancis
MVE Písečné 22 kW ? 1
MVE Černíč 30 kW ? 1
Celkem - 15 25 645 kW ~ 48 GWh 25

Mapa

Zdroj technických parametrů:

Licence ERU
Seznam ostatních OZE - eru.cz

Jména vodních elektráren jsou z většiny jen orientační (jsou odvozeny od katastrálního území, ve kterém se nacházejí).
Údaje u takto malých vodních elektráren nemusí být úplně přesné - zdroje se často rozcházíjí, proto prosíme případné majitele MVE pro doplnění či opravení údajů (email: info@tv-adams.wz.cz).

PřítokyPočet MVE
Myslůvka 2
Bolíkovský potok 2
Želetavka 4
Jevišovka 2
Jihlava 23
Svratka 25

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

TV-ADams info@tv-adams.wz.cz