Seznam vodních elektráren na Jevišovce

Jevišovka - - > Dyje - - > Morava - - > Dunaj - - > Černé moře

Popis

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Baskovštejnský rybník 5 kW ? 1
MVE Přehrada Vírovice 15 kW ? 1
Celkem - 2 20 kW ? GWh 2

Mapa

Zdroje

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

email: info@tv-adams.wz.cz