Seznam vodních elektráren na Bolíkovském potoce

Bolíkovský potok - - > Dyje - - > Morava - - > Dunaj - - > Černé moře

Popis

Bečva je řeka na východě Moravy. Vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy a je dlouhá 61,5 km.

Bolíkovský potok je 26 km dlouhý přítok Moravské Dyje. Pracují na něm dvě malé vodní elektrárny, které se obě nachází kolem obce Dolní Bolíkov.

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Dolní Bolíkov I 20 kW ? 1
MVE Dolní Bolíkov II 109 kW ? 2
Celkem - 2 129 kW ? GWh 3

Mapa

Zdroje

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

email: info@tv-adams.wz.cz