Vltavská vodní cesta

Mapa | Videa | Seznam zdymadel

Fotogalerie

Vraňansko-hořínský plavební kanál Nákladní loď v okolí Klecan Vltava v Praze Radotínský přístav Vltava v okolí Zbraslavi Lodní výtah na Orlické přehradě Plavební komora na Hněvkovické přehradě Přístaviště v Hluboké Vjezd do přistaviště v Českém Vrbném Konec Vltavské vodní cesty v Českých Budějovicích

Vltavská vodní cesta je z části vybudováná a z části realizováná vodní cesta v Čechách.

ÚsekTřídaDélkaStupněPřevýšení
1. Ústí - Praha Va 62 km 8 27 m
2. Praha - Přehrada Slapy IV. 28 km 2 35 m
Překážka: Slapská přehrada Lodní zdvihadlo (2020)
3. Přehrada Slapy - Přehrada Orlík I. 52 km 1 14 m
Překážka: Orlická přehrada Lodní zdvihadlo (2020-2025)
4. Přehrada Orlík - Přehrada Hněvkovice I. 71 km 3 25 m
5. Přehrada Hněvkovice - České Budějovice I. 27 km 2 17 m
Celkem nyní 239 km 16 118 m
Celkem po dokončení (2020 - 2025) 240 km 17 218 m

Dolní Vltava

Dolní Vltava je úsek od ústí Vltavy do Prahy. Tento úsek je skrz Labskou vodní cestou napojen na evropskou síť vodních cest, což této vodní cestě dává mezinárodný význam. Využívaná je nejen výletními loděmi a další reakreačními plavidly, ale využívájí ji také nákladní lodě. Maximální velikost plavidla je 130 m x 11 m, což kategorii Va (CEMT).

Úsek nad Prahou tj. od soutoku Vltavy s Berounkou pod Slapskou přehradu je pozůstatek zamýšleného splavení Vltavy do Český Budějovic a dále pomocí průplavu Vltava - Dunaj do Rakouska pro nákladní lodě ze začátku minulého století. Tento projekt spojení České republiky s Dunajem byl sice zavrhnut, ale vystřídaly ho jiné: průplav Dunaj-Odra-Labe pro nákladní plavidla, který se plánuje a splavnění Vltavy do Českých Budějovic pro malá (rekreační) plavidla, který je ve výstavbě (více níže).
Tento úsek je využíván především rekreačními plavidly a výletními loděmi. Úsek spadá do kategorie IV.

Střední Vltava (v realizaci)

Úsek Vltavy mezi Slapskou přehradou a Českými Budějovicemi je sice z naprosté většiny splavný, ale rozdělují ho tři nepřekonatelné překážky - přehrada Slapy, přehrada Orlík a nesplavný úsek nad Týnem nad Vltavou, kde je potřeba vybudovat plavební komoru na Hněvkovickém jezu.
Projekt Splavnění Vltavy do Českých Budějovic pro rekreační plavidla tyto překážky odstraní. Celá Střední Vltava bude splavněná pro plavidla o max. výtlaku 300 tun, tj. max. délka 44 m. Plavební hloubka bude 1,6 m.

Přehrada Slapy - Přehrada Orlík

Vodní cesta se nachází na Slapské nádrži a na nádrži Kamýk (Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou). Tento 54 km úsek je izolovaný z obou stran vysokými přehradami (na Orlíku sice funguje lodní výtah, ale jen pro malé lodě do výtlaku 3,5 t a na Slapech se malé lodě převážejí na traktorech). Slapská přehrada je dnes největší překážkou splavnění.
Projekt Splavnění Vltavy do Českých Budějovic počítá s vybudování lodního zvihadla Slapy (více o zvihadle a virtulazace v odkazu).
Přehrada Orlík se překoná taktéž lodním výtahem (většina stavebních prací (konstrukce) byla již dokončena při stavbě přehrady).

Přehrada Orlík - Týn nad Vltavou

Tento úsek se nachází celý na Orlické nádrži (VD Kořensko - jedná se o zátopný jez, který se zatopí při max. vzdutí Orlické nádrže a pohltí ho. Jez je vybaven plavební komorou.).
Tento úsek je také zcela izolovaný, z jedné strany již zmíněná Orlická přehrada a z druhé nesplavný úsek (je nutná prohrábka dna) a Hněvkovický jez, kde je potřeba vybudovat plavební komoru (již ve výstavbě) (ZDE - reportáž od ČT k stavbě plavební komory).
Tento úsek je již splavný - v červnu 2017 byla dokončená plavební komora u Hněvkovického jezu.

Přehrada Hněvkovice - České Budějovice

Stavba tohoto úseku probíhala v letech 2008 - 2013 - jedná se tedy o nejnovější a nejmodernější vodní cestu v ČR.

Projekt zahrnoval:


1) Zajištění plavební hloubky na celém úseku
2) Vybudování koncové přistavistě v Českých Budějovicích (Lannova loděnice o délce 60 m)
3) Modernizace a vybudování plavební komory na jezu u Českého Vrbného
4) Ochranný přístav České Vrbné
5) Přístav Hluboká nad Vltavou
6) Modernizace a vybudování plavební komory Hluboká nad Vltavou
7) Vybavení plavební komory Hněvkovice
Více o projektu a fotografie z realizace (ŘVCČR)

Plánované dokončení
Lodní zdvihadlo Slapy (2020)
Lodní Zdvihadlo Orlík (2020 - 2025)

Mapa Vltavské vodní cesty

Videa

Dokument, který popisuje projekt Splavnění Vltavy do Český Budějovic z roku 2011

Dokument o Vltavské vodní cestě z roku 1987

Zdymadla na Vltavě

NázevÚsekUvedení do provozuPlavební komory
Hořín 1. 1905 137,5x11,5 m, 73x11,5 m
Miřejovice 1. 1903 215x11,5 m
Dolany 1. 1901 192x11,5 m
Klecany 1. 1898 133,4x11,5 m
Podbaba - Trója 1. 1902 135x11,5 m, 66x11,5 m
Štvanice 1. 1912 170x11,5 m, 105x11,5 m
Smíchov 1. 1912 175x11,5 m, 55x11,5 m
Modřany 1. 1988 195x11,5 m
Vrané 2. 1936 134x12 m, 85x12 m
Štěchovice 2. 1945 118x12 m
Slapy X Planované 45x6 m
Kamýk 3. 1963 35x6,5 m
Orlík X 1975* 8,5x2,6 m
Kořensko 4. 1991 45x6 m
Hněvkovice (jez) 4. 2017* 45x6 m
Hněvkovice (přehrada) 5. 1991 45x6 m
Hluboká 5. 2012* 45x6 m
České Vrbné 5. 2011* 45x6 m
Celkem 22

*Dokončení plavební komory/výtahu
Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?