Radvanovský potok

Radvanovský potok → Mlýnecký potokVětší VltaviceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Radvanovský potok se nachází na Šumavě a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u osady Rading, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Mlýneckého potoka.

Radvanovský potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Jediným významným přítokem potoka je Rosberský potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Radvanovský potok
Identifikátor 10500333
Hydrologické pořadí 1-06-01-132
Plocha povodí ? km2
Celková délka 4,3 km
Délka na územé ČR 2,5 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Rosberský potok 1-06-01-132 ? km2 1,0 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?