Rosberský potok

Rosberský potok → Radvanovský potokMlýnecký potokVětší VltaviceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Rosberský potok se nachází na Šumavě a je asi 1 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u osady Roßberg, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Radvanovského potoka.

Rosberský potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rosberský potok
Identifikátor 10126860
Hydrologické pořadí 1-06-01-132
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,0 km
Délka na územé ČR 0,6 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?