Větší Vltavice

Větší Vltavice → VltavaLabe → Severní moře

Popis

Větší Vltavice je asi 21 km dlouhá říčka na Šumavě. Říčka prameni v Rakousku u obce Schenkenfelden, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Vltavy u Herbertova. Plocha povodí říčky je 109,023 km2.

Mezi významné přítoky říčky patří - Mlýnecký potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Větší Vltavice
Identifikátor 10101606
Hydrologické pořadí 1-06-01-126
Plocha povodí 109,023 km2
Celková délka 21,3 km
Délka na územé ČR 8,7 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Hajský potok 1-06-01-129 13,60 km2 6,5 km
Mlýnecký potok 1-06-01-135 40,43 km2 9,3 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?