Hajský potok

Hajský potok → Větší VltaviceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Hajský potok se nachází na Šumavě a je asi 6 km dlouhý. Potok pramení u obce Český Heršlák a ústí do Větší Vltavice. Plocha povodí potoka je 13,597 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Jediným významným přítokem potoka je Heršlácký potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hajský potok
Identifikátor 10104161
Hydrologické pořadí 1-06-01-129
Plocha povodí 13,597 km2
Celková délka 6,5 km
Délka na územé ČR 6,5 km
Země Česko, Rakousko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Heršlácký potok 1-06-01-129 ? km2 1,6 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?