Heršlácký potok

Heršlácký potok → Hajský potokVětší VltaviceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Heršlácký potok se nachází na Šumavě a je asi 2 km dlouhý. Potok prameni v Rakousku u obce Hörschlag, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Hajského potoka.

Heršlácký potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Heršlácký potok
Identifikátor 10112985
Hydrologické pořadí 1-06-01-129
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,6 km
Délka na územé ČR 0,0 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?