Křinice

Křinice → Labe → Severní moře

Popis

Křinice (německy: Kirnitzsch) je asi 45 km dlouhá řeka v České a Saském Švýcarsku. Řeka pramení u obce Studánka a ústí do Labe v německém Bad Schandau. Plocha povodí řeky je 157 km2.

Mezi významné přítoky řeky patří - Bílý potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Křinice
Identifikátor 10100311
Hydrologické pořadí 1-15-01-001
Plocha povodí 157 km2
Celková délka 44,8 km
Délka na územé ČR 24,1 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Bílý potok 1-15-01-006 4,36 km2 4,2 km
Strouha 1-15-01-008 ? km2 4,1 km
Stinný potok 1-15-01-019 ? km2 6,2 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?