Bílý potok

Bílý potok → KřiniceLabe → Severní moře

Popis

Bílý potok se nachází v Českém Švýcarsku a je asi 4 km dlouhý. Potok prameni u obce Mikulášovice a ústí do Křinice. Plocha povodí potoka je 4,357 km2.

Bílý potok tvoří státní hranici, s Německem proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Bílý potok
Identifikátor 10104297
Hydrologické pořadí 1-15-01-006
Plocha povodí 4,357 km2
Celková délka 4,2 km
Délka na územé ČR 2,8 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?