Strouha

Strouha → KřiniceLabe → Severní moře

Popis

Strouha je asi 4 km dlouhý potok v Českém Švýcarsku. Potok prameni u obce Mikulášovice, poté protéká německým území a ústí do Křinice.

Strouha tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Strouha
Identifikátor 10104510
Hydrologické pořadí 1-15-01-008
Plocha povodí ? km2
Celková délka 4,1 km
Délka na územé ČR 3,8 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?