Hraniční potok

Hraniční potok → Klanečnice → Váh → Dunaj → Černé moře

Popis

Hraniční potok se nachází v Bílých Karpatech a je asi 2 km dlouhý. Potok pramení u obce Květná a ústí do Klanečnice.

Hraniční potok tvoří státní hranici se Slovenskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hraniční potok
Identifikátor 10219491
Hydrologické pořadí 4-21-09-025
Plocha povodí ? km2
Celková délka 2,1 km
Délka na územé ČR 2,1 km
Země Česko, Slovensko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?