Klanečnice

Klanečnice → Váh → Dunaj → Černé moře

Popis

Klanečnice je asi 25 km dlouhá říčka v Bílých Karpatech. Říčka pramení u obce Strání a ústí do Váhu ve slovenském městě Nové Mesto nad Váhom.

Mezi významné přítoky říčky patří - Hraniční potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Klanečnice
Identifikátor 10185724
Hydrologické pořadí 4-21-09-025
Plocha povodí ? km2
Celková délka 25,1 km
Délka na územé ČR 8,4 km
Země Česko, Slovensko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Hraniční potok 4-21-09-025 ? km2 2,1 km
Mandlový potok 4-21-09-025 ? km2 1,7 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?