Ztracený potok

Ztracený potok → SvídniceFlájský potok → Sapava → Moldavský potok → Mulda → Labe → Severní moře

Popis

Ztracený potok se nachází v Krušných horách a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u přírodního parku Černý rybník a ústí do Svídnice.

Ztracený potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Ztracený potok
Identifikátor 10156441
Hydrologické pořadí 1-15-03-034
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,7 km
Délka na územé ČR 0,9 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?