Svídnice

Svídnice → Flájský potok → Sapava → Moldavský potok → Mulda → Labe → Severní moře

Popis

Svídnice je asi 20 km dlouhá říčka v Krušných horách. Říčka pramení u obce Klíny a ústí do Flájského potoka u Brandova. Plocha povodí říčky je 61,871 km2.

Jediným významným přítokem říčky je Ztracený potok.

Na Svídnici se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Hora Sv. Kateřiny.

Říčka tvoří státní hranici s Německem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Svídnice
Identifikátor 10100403
Hydrologické pořadí 1-15-03-034
Plocha povodí 61,871 km2
Celková délka 19,5 km
Délka na územé ČR 19,5 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Ztracený potok 1-15-03-034 ? km2 3,7 km

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Hora Sv. Kateřiny 18 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?