Ztracený potok

Ztracený potok → Trnkava (Máchovský potok)ŽidovkaMetujeLabe → Severní moře

Popis

Ztracený potok se nachází na Broumovsku u obce Machovská Lhota a je asi 1 km dlouhý. Potok ústí do Trnkavy.

Ztracený potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Ztracený potok
Identifikátor 10156407
Hydrologické pořadí 1-01-03-021
Plocha povodí ? km2
Celková délka 0,7 km
Délka na územé ČR 0,6 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?