Trnkava (Máchovský potok)

Trnkava (Máchovský potok) → ŽidovkaMetujeLabe → Severní moře

Popis

Trnkava, někdy také těž (Máchovský potok), se nachází Broumovsku a je asi 3 km dlouhý. Potok prameni v Polsku u osady Ostra Góra, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Židovky u obce Machov. Plocha povodí potoka je 7,185 km2.

Trnkava tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Jediným významným přítok potoka je Ztracený potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Trnkava (Máchovský potok)
Identifikátor 10103971
Hydrologické pořadí 1-01-03-021
Plocha povodí 7,185 km2
Celková délka 2,6 km
Délka na územé ČR 2,3 km
Země Polsko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Ztracený potok 1-01-03-021 ? km2 0,7 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?