Javornický potok

Javornický potok → Boreček (Andělský potok)SmědáLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Javornický potok se nachází ve Frýdlantském výběžku a je asi 1 km dlouhý. Potok pramení u obce Andělka a ústí do Borečku (Andělský potok).

Javornický potok tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Javornický potok
Identifikátor 10119602
Hydrologické pořadí 2-04-10-030
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,3 km
Délka na územé ČR 1,3 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?