Boreček (Andělský potok)

Boreček (Andělský potok) → SmědáLužická NisaOdra → Baltské moře

Popis

Boreček, někdy také těž Andělský potok, se nachází ve Frýdlantském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u Louční a ústí do Smědé. Plocha povodí potoka je 4,018 km2.

Boreček tvoří státní hranici s Polskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Jediným významným přítokem potoka je Javornický potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Boreček (Andělský potok)
Identifikátor 10103869
Hydrologické pořadí 2-04-10-030
Plocha povodí 4,018 km2
Celková délka 4,4 km
Délka na územé ČR 4,4 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Javornický potok 2-04-10-030 ? km2 1,3 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?