Svatomírovský potok

Svatomírovský potok → Mlýnecký potokVětší VltaviceVltavaLabe → Severní moře

Popis

Svatomírovský potok se nachází na Šumavěa je asi 2 km dlouhý. Potok prameni bedakeji Poledního vrchu a ústí do Mlýneckého potoka.

Svatomírovský potok tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Svatomírovský potok
Identifikátor 10116214
Hydrologické pořadí 1-06-01-135
Plocha povodí ? km2
Celková délka 1,5 km
Délka na územé ČR 1,5 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?