Rychnovský potok

Rychnovský potok → Sporný potok → Fuchsbach → Cunnersdorfer Bach → Ostrovská Bělá → Labe → Severní moře

Popis

Rychnovský potok se nachází CHKO Labské pískovci a je asi 2 km dlouhý. Potok pramení u obce Zadní Vse a ústí do Sporného potoka. Plocha povodí potoka je 2,535 km2.

Rychnovský potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Rychnovský potok
Identifikátor 10115231
Hydrologické pořadí 1-15-02-013
Plocha povodí 2,535 km2
Celková délka 2,5 km
Délka na územé ČR 2,5 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?