Sporný potok

Sporný potok → Fuchsbach → Cunnersdorfer Bach → Ostrovská Bělá → Labe → Severní moře

Popis

Sporný potok se nachází v CHKO Labské pískovci a je asi 3 km dlouhý. Potok pramení u obce Zadní Ves a ústí do Fuchsbach. Plocha povodí potoka je 2,711 km2.

Sporný potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Jediným významným přítokem potoka je Rychnovský potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Sporný potok
Identifikátor 10104943
Hydrologické pořadí 1-15-02-012
Plocha povodí 2,711 km2
Celková délka 3,2 km
Délka na územé ČR 3,2 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Rychnovský potok 1-15-02-013 2,54 km2 2,5 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?