Pekelský potok

Pekelský potok → Höllbach → Schwesnitz → Sála → Labe → Severní moře

Popis

Pekelský potok se nachází v Ašském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Újezd u Krásní a ústí do Höllbach.

Pekelský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Pekelský potok
Identifikátor 10113849
Hydrologické pořadí 1-15-05-003
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,7 km
Délka na územé ČR 1,9 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Újezdský potok 1-15-05-004 18,73 km2 4,2 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?