Újezdský potok

Újezdský potok → Pekelský potok → Höllbach → Schwesnitz → Sála → Labe → Severní moře

Popis

Újezdský potok se nachází v Ašském výběžku a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Újezd u Krásné a ústí do Pekelského potoka. Plocha povodí potoka je 18,725 km2.

Újezdský potok tvoří státní hranici s Německem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Újezdský potok
Identifikátor 10106544
Hydrologické pořadí 1-15-05-004
Plocha povodí 18,725 km2
Celková délka 4,2 km
Délka na územé ČR 2,9 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?