Černá stoka

Černá stoka → JežováVltavaLabe → Severní moře

Popis

Černá stoka je asi 3 km dlouhý vodní tok na Šumavě. Stoka začíná v Rakousku nedaleko českých hranic oddělením od potoka Schrollenbach a je zaústěna do Ježové.

Černá stoka tvoří státní hranici s Rakouskem, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Černá stoka
Identifikátor 10106321
Hydrologické pořadí 1-06-01-100
Plocha povodí ? km2
Celková délka 3,1 km
Délka na územé ČR 1,9 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?