Ježová

Ježová → VltavaLabe → Severní moře

Popis

Ježová je asi 10 km dlouhý potok na Šumavě. Potok prameni v Rakousku u obce Oberhaag, která se nachází nedaleko českých hranic a ústí do Lipenské nádrže. Plocha povodí potoka je 20,659 km2.

Potok tvoří státní hranici s Rakouskem.

Jediným významným přítokem potoka je Černá stoka.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Ježová
Identifikátor 10101357
Hydrologické pořadí 1-06-01-100
Plocha povodí 20,659 km2
Celková délka 10,4 km
Délka na územé ČR 8,6 km
Země Rakousko, Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Černá stoka 1-06-01-100 ? km2 3,1 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?