Červený potok

Červený potok → Čertova voda → Saußbach → Wolfsteiner Ohe → Ilz → Dunaj → Černé moře

Popis

Červený potok se nachází na Šumavě a je asi 4 km dlouhý. Potok pramení u obce Knížecí Pláně a ústí do Čertovy vody. Plocha povodí potoka je 6,426 km2.

Červený potok tvoří státní hranici, proto je zařazen mezi významné vodní toky.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Červený potok
Identifikátor 10104555
Hydrologické pořadí 4-03-01-001
Plocha povodí 6,426 km2
Celková délka 4,1 km
Délka na územé ČR 4,1 km
Země Česko, Německo

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?