Čertova voda

Čertova voda → Saußbach → Wolfsteiner Ohe → Ilz → Dunaj → Černé moře

Popis

Čertova voda je asi 10 km dlouhý potok na Šumavě. Potok pramení u obce Bučina a ústí do potoka Saußbach. Plocha povodí potoka je 25,776 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Červený potok.

Potok tvoří státní hranici s Německem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Čertova voda
Identifikátor 10103820
Hydrologické pořadí 4-03-01-001
Plocha povodí 25,776 km2
Celková délka 10,0 km
Délka na územé ČR 4,6 km
Země Česko, Německo

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Červený potok 4-03-01-001 6,43 km2 4,1 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?