Kundratický potok

Kundratický potok → Přivaděč Ohře - BílinaBílinaLabe → Severní moře

Popis

Kundratický potok se nachází v Krušných horách a je asi 6 km dlouhý. Potok pramení na úbočí Medvědí skály a ústí do Přivaděč Ohře - Bíliny ve Vysoké Pece. Plocha povodí potoka je 8,477 km2.

Kundratický potok je vodárensky významným vodním tokem.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Kundratický potok
Identifikátor 10102262
Hydrologické pořadí 1-14-01-008/2
Plocha povodí 8,477 km2
Celková délka 6,5 km
Délka na územé ČR 6,5 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?