Přivaděč Ohře - Bílina

Přivaděč Ohře - Bílina → BílinaLabe → Severní moře

Popis

Přivaděč Ohře - Bílina je asi 32 km uměle vybudovaný kanál v Podkrušnohoří. Vodní kanál začíná u Ciboušov a ústí do Bíliny u vodní nádrže Újezd. Plocha povodí říčky je 16,382 km2.

Mezi významné přítoky říčky patří - Kundratický potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Přivaděč Ohře - Bílina
Identifikátor 10100233
Hydrologické pořadí 1-14-01-003/2
Plocha povodí 16,382 km2
Celková délka 32,3 km
Délka na územé ČR 32,3 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Kundratický potok 1-14-01-008/2 8,48 km2 6,5 km
Vesnický potok (Mořicův) 1-14-01-009 5,74 km2 5,5 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?