Strahovický potok

Strahovický potok → Oldřišovský potok → Psina → Odra → Balstké moře

Popis

Strahovický potok se nachází v okresu Opava a je asi 6 km dlouhý. Potok pramení u obce Strahovice a ústí do Oldřišovského potoka. Plocha povodí potoka je 12,237 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Strahovický potok
Identifikátor 10101927
Hydrologické pořadí 2-04-01-012
Plocha povodí 12,237 km2
Celková délka 5,7 km
Délka na územé ČR 5,7 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?