Oldřišovský potok

Oldřišovský potok → Psina → Odra → Baltské moře

Popis

Oldřišovský potok se nachází v okresu Opava a je asi 26 km dlouhý. Potok pramení u obce Oldříšov a ústí do řeky Psina v polském městě Bojanów. Plocha povodí potoka je 66,832 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Strahovický potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Oldřišovský potok
Identifikátor 10100296
Hydrologické pořadí 2-04-01-011
Plocha povodí 66,832 km2
Celková délka 25,7 km
Délka na územé ČR 19,2 km
Země Česko, Polsko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Strahovický potok 2-04-01-012 12,24 km2 5,7 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?