Hradišťský potok

Hradišťský potok → Podmileský potokOhřeLabe → Severní moře

Popis

Hradišťský potok se nachází v Krušných horách a je asi 7 km dlouhý. Potok pramení u obce Rusová a ústí do Podmileského potoka u Coboušova. Plocha povodí potoka je 9,16 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Hradišťský potok
Identifikátor 10101749
Hydrologické pořadí 1-13-02-099/2
Plocha povodí 9,16 km2
Celková délka 7,2 km
Délka na územé ČR 7,2 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?