Podmileský potok

Podmileský potok → OhřeLabe → Severní moře

Popis

Podmileský potok se nachází v Krušných horách a je asi 9 km dlouhý. Potok pramení u obce Rusová a ústí do Ohře v Klášterci nad Ohří. Plocha povodí potoka je 20,488 km2.

Jediným významným přítokem potoka je Hradišťský potok.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Podmileský potok
Identifikátor 10101204
Hydrologické pořadí 1-13-02-099/3
Plocha povodí 20,488 km2
Celková délka 9,0 km
Délka na územé ČR 9,0 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Hradišťský potok 1-13-02-099/2 9,16 km2 7,2 km
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?