Zahořanský potok

Zahořanský potok → ZubřinaRadbuzaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Zahořanský potok se nachází na Domažlicku a je asi 14 km dlouhý. Potok pramení u obce Hluboká a ústí do Zubřiny u Radonic. Plocha povodí potoka je 57,327 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Zahořanský potok
Identifikátor 10100577
Hydrologické pořadí 1-10-02-052
Plocha povodí 57,327 km2
Celková délka 13,9 km
Délka na územé ČR 13,9 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?