Zubřina

Zubřina → RadbuzaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Zubřina je asi 34 km dlouhá říčka na Domažlicku. Říčka pramení v obci Pelechy a ústí do Radbuza ve Staňkově. Plocha povodí říčky je 215,324 km2.

Jediným významným přítokem říčky je Zahořanský potok.

Na Zubřině se nachází jedna vodní elektrárna a to MVE Paseka.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Zubřina
Identifikátor 10100148
Hydrologické pořadí 1-10-02-044
Plocha povodí 215,324 km2
Celková délka 33,6 km
Délka na územé ČR 33,6 km
Země Česko

Mapa

Přítoky

V tabulce jsou uvedeny pouze přítoky, které jsou zařazeny mezi významné toky dle výhlašky č. 178/2012 Sb.
NázevHydro. pořadíPlocha povodíDélka
Zahořanský potok 1-10-02-052 57,33 km2 13,9 km

Vodní elektrárny

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Paseka 14 kW ? GWh 1
Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?