Seznam vodních elektráren na Skryjském potoce

Skryjský potok - - > Jihlava - - > Dyje - - > Morava - - > Dunaj - - > Černé moře

Popis

Seznam

Vodní elektrárnaVýkonRoční výrobaTurbíny
MVE Skryjský potok 160 kW 0,849 GWh 2
MVE Přehrada Skryje 25 kW ? 2
Celkem - 2 185 kW ? GWh 4

Mapa

Zdroje

Vodní elektrárny v ČR
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry

email: info@tv-adams.wz.cz