Hydroenergetika v Česku

Rozložení | Řeky | Největší elektrárny | Mapa

V Česku je celkem 5 velkých vodních elektráren (s instalovaným výkonem 100 MW a více). Česko vyrobí 3 133 GWh elektrické energie z vodních elektráren, což je asi 3,6% z celkové produkce elektrické energie.

Hlavní stránku o českých vodních elektrárnách naleznete zde.

Přehled výroby elektrické energie z vodních elektráren

Tabulka ukazuje roční produkci hydroenergetické energie v Česku.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu v Česku.

2012 2013 2014 2015 Průměr
Vodní energie
(GWh)
2 860 3 639 2 961 3 071 3 133
% 3,3% 4,2% 3,4% 3,7% 3,6%

Historický vývoj

Tabulka porovnává vývoj produkce energie z vodních elektráren za posledních 25 let.
V první sloupci je průmer mezi lety 1990-1992, v druhém pak 2012-2015.
Ve spodním řádku je podíl hydroenergetiky na celkovou výrobu státu.

1990-1992 2012-2015 Rozdíl Rozdíl (%)
Vodní energie
(GWh)
1 469 3 133 +1 664 +113,3%
% 2,4% 3,6% 6,6% +1,2%
Celkem
(GWh)
60 793 86 093 +25 299 +41,6%

Rozložení

Tabulka ukazující podíl velkých vodních elektráren na výrobě energie z hydroelektráren.
Pokud je elektrárna ve dvou státech, výkon a roční výroba se v tabulce dělí rovným dílem.

Počet Výkon Výroba %
VE nad 100 MW 5 314 MW 517 GWh 16,5%
PVE nad 100 MW 2 565 MW 315 GWh 10,1%
Ostatní 2 301 GWh 73,4%
Celkem 3 133 GWh 100%

Hydroenergeticky významné řeky

Tabulka ukazující, jaký podíl na výrobě mají vodní elektrárny na daných řekách.

Řeka Výkon Výroba %
Vltava 748 MW 1 200 GWh 38,3%
Labe 86 MW 425 GWh 13,6%
Ohře 18 MW 115 GWh 3,7%
Jizera 18 MW 70 GWh 2,2%
Ostatní 1 323 GWh 42,2%
Celkem 3 133 GWh 100%

Seznamy vodních elektráren

Níže jsou uvedeny všechny velké vodní elektrárny v Česku o výkonu vyšší než 100 MW.

Největší vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. Orlík Orlík Vltava 364 MW 490 GWh 4 x Kaplan
2. Slapy Slapy Vltava 144 MW 394 GWh 3 x Kaplan
3. Lipno Lipno Vltava 120 MW 151 GWh 2 x Francis
Zobrazit celý seznam

Největší přečerpávací vodní elektrárny (nad 100 MW)

NázevŘekaVýkonVýrobaTurbíny
1. PVE Dlouhé Stráně Desná 650 MW 336 GWh 2 x Francis reversní
2. PVE Dalešice Jihlava 480 MW 295 GWh 4 x Francis reversní
Zobrazit celý seznam

Mapa vodní elektráren (100+ MW)

Zdroje

International Energy Agency

Pokud čísla nesedí (jdou do záporu), tak je to způsobeno tím, že data o výrobě jsou z roku 2015,
zatímco data o elektrárnách jsou aktuální.
Tento problém se vyřeší až budou uveřejněny nová data.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?