Velká Trasovka

Velká Trasovka → StřelaBerounkaVltavaLabe → Severní moře

Popis

Velká Trasovka je asi 21 km dlouhá říčka na západě Čech. Říčka pramení ve Vojenském újezdě Hradiště a ústí do Střely u Záhořic. Plocha povodí říčky je 87,349 km2.

Základní údaje

Základní hydrologické údaje
Název Velká Trasovka
Identifikátor 10278507
Hydrologické pořadí 1-11-02-024
Plocha povodí 87,349 km2
Celková délka 20,7 km
Délka na územé ČR 20,7 km
Země Česko

Mapa

Data ohledně vodních toků jsem získával z uvedených zdrojů, ale například některé osy vodních toků převzaty z portálu ministerstva (voda.gop.cz) byly neúplné, popřípadě chyběli úplně. Proto jsem tyto toky vyznačoval pomocí map, či satelitních snímku. Také se musí brát v potaz, že vodní toky neustálé mění svůj průběh, tudíž i svojí délku.
Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak nám napíšete na email: info@tv-adams.wz.cz.

Rozumím
Tento web používá cookies ke zlepšení obsahu. Co je to cookies?